Vooraanvraag

Wilt u door Kansfonds ondersteund worden bij het omzien naar kwetsbare mensen? Leg dan in deze vooraanvraag eerst kort en bondig uw idee aan ons voor.
Past uw projectidee bij Kansfonds? Dan nodigen we u binnen enkele werkdagen uit om een uitgebreide aanvraag in te dienen. Voor het indienen van een aanvraag treft u hier onze richtlijnen aan.

De velden met een * zijn verplicht. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan!

Aanvrager

Bestuur

Heeft uw organisatie een onafhankelijk bestuur?
Met onafhankelijk doelen wij op een duidelijke scheiding tussen uitvoering en bestuur. Daarnaast betekent onafhankelijkheid voor ons ook de afwezigheid van familiale relaties tussen uitvoer en bestuur.

Dient u voor het eerst een aanvraag in? Vul dan onderstaand de gegevens van de contactpersoon in. Heeft u ingelogd, dan ziet u hieronder uw gegevens staan. Uw gegevens kunt u wijzigen onder "Mijn gegevens"

Contactpersoon

Aanvraag

Wat is het maatschappelijk probleem of de maatschappelijke uitdaging waar uw project zich op richt? Wat is de urgentie hiervan?

Wat beweegt u om dit initiatief te starten?

Op welke doelgroep richt uw project zich? Wat maakt deze doelgroep kwetsbaar?

Hoeveel mensen uit de doelgroep verwacht u te bereiken met het project? Hoe bereikt u de doelgroep?

Wat is het doel van uw project?

Hoe zou u het doel van uw project het beste samenvatten?

Welke activiteiten gaat u uitvoeren om uw doel te bereiken? Hoe betrekt u de doelgroep hierbij?

Zijn er vrijwilligers betrokken bij het project?  

Is het project het eerste of een vervolgjaar van een meerjarig project? Indien ja, graag aanvinken.

Is het project een vervolgjaar van een meerjarig project? Indien ja, vermeld dan het projectnummer van het vorige projectjaar.

Wat is het werkgebied van uw project? Is uw initiatief lokaal gericht? 

Waarvoor vraagt u een financiële bijdrage?

Kosten

Wat zijn globaal de totale kosten voor het projectjaar waarvoor u een bijdrage aanvraagt?

Welk bedrag vraagt u voor dit projectjaar aan bij Kansfonds? Kansfonds kent slechts per projectjaar een bijdrage toe. Voor eventuele vervolgjaren vragen wij u te zijner tijd opnieuw een aanvraag in te dienen.