Vooraanvraag


Wilt u omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving die buitengesloten raken? Leg dan hier eerst kort en bondig uw idee aan ons voor door middel van een vooraanvraag.
In de vooraanvraag hoeven geen bijlagen meegestuurd te worden. Past uw projectidee bij Kansfonds? Dan nodigen we u binnen enkele werkdagen uit een uitgebreide aanvraag in te dienen. 
Voor het indienen van een aanvraag treft u hier onze richtlijnen aan.

De velden met een * zijn verplicht. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan! Dus verder invullen en verzenden. 
Weet u niet precies wat er met een veld bedoeld wordt? Houdt u dan kort uw muis op het tekstblok dat u gaat invullen.

Aanvrager

Dient u voor het eerst een aanvraag in? Vul dan onderstaand de gegevens van de contactpersoon in. Heeft u ingelogd, dan ziet u hieronder uw gegevens staan. Uw gegevens kunt u wijzigen onder "Mijn gegevens"

Contactpersoon

Aanvraag

Beschrijf de doelgroep(en). Denk daarbij aan kenmerken als leeftijd, sexe, redenen waarom zij aansluiting missen met samenleving en/of anderen en redenen die hen kwetsbaar maken. 

Schets in het kort het probleem waar uw project zich op richt en de  urgentie ervan. Beschrijf waarom dit project een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. 

Beschrijf de doelstellingen die u met uw project wilt behalen.

Welke activiteiten gaat u met dit project uitvoeren?

Wat zijn globaal de totale kosten van het project? Als het een meerjarig project betreft, graag de totale kosten van jaar 1 noemen.
Kansfonds kent slechts per projectjaar een bijdrage toe. Voor eventuele vervolgjaren vragen wij u te zijner tijd opnieuw een aanvraag in te dienen.

Welk bedrag vraagt u aan bij Kansfonds? Als het een meerjarig project betreft, graag het gevraagde bedrag over het eerste jaar noemen.

Graag aanvinken als het een eerste of een vervolgjaar van een meerjarig project betreft.

Is deze aanvraag een vervolg van een eerdere aanvraag? Wilt u dan hieronder het vorige projectnummer invullen?