Vooraanvraag

Wil jij omzien naar mensen bij wie de bestaanszekerheid onder druk staat? Leg dan in deze vooraanvraag kort en bondig je idee aan ons voor. Past je projectidee bij Kansfonds? Dan nodigen we je binnen enkele werkdagen uit om een uitgebreide aanvraag in te dienen. 

De velden met een * zijn verplicht. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan!

Aanvrager

Bestuur

Heeft jouw organisatie een onafhankelijk bestuur?
Met onafhankelijk doelen wij op een duidelijke scheiding tussen uitvoering en bestuur. Daarnaast betekent onafhankelijkheid voor ons ook de afwezigheid van familiale relaties tussen uitvoer en bestuur.

Dien je voor het eerst een aanvraag in? Vul dan hier de gegevens van de contactpersoon in. Als je bent ingelogd, dan zie je hieronder jouw gegevens staan. Je kunt je gegevens wijzigen onder "Mijn gegevens"

Contactpersoon

Aanvraag

Wat is het maatschappelijk probleem of de maatschappelijke uitdaging waar jouw project zich op richt? Wat is de urgentie hiervan?

Wat beweegt jou om dit initiatief te starten?

Op welke doelgroep richt jouw project zich?

Waardoor staat de bestaanszekerheid bij jouw doelgroep onder druk?

Hoeveel mensen uit de doelgroep verwacht je te bereiken met het project? Hoe bereik je de doelgroep?

Wat is het doel van jouw project?

Hoe zou je het doel van het project het beste samenvatten?

Welke activiteiten ga je uitvoeren om het doel te bereiken? Hoe betrek je de doelgroep hierbij?

Zijn er vrijwilligers betrokken bij het project?  

Is het project het eerste of een vervolgjaar van een meerjarig project? Indien ja, graag aanvinken.

Is het project een vervolgjaar van een meerjarig project? Indien ja, vermeld dan het projectnummer van het vorige projectjaar.

Wat is het werkgebied van het project? Is het lokaal gericht?

Waarvoor vraag je een financiële bijdrage?

Kosten

Wat zijn globaal de totale kosten voor het projectjaar waarvoor je een bijdrage aanvraagt?

Welk bedrag vraag je voor dit projectjaar aan bij Kansfonds? Kansfonds kent slechts per projectjaar een bijdrage toe. Voor eventuele vervolgjaren vragen wij je t.z.t. opnieuw een aanvraag in te dienen.